Servicekarta

Inställningar

Vy med verksamhetsställen

Verksamhetscentret Polku

Kommunal tjänst, Helsingfors. Källa: www.hel.fi

Kontaktuppgifter

  • Adress: Rotetorpsgränden 13, 00700 Helsingfors

  • Telefonnummer: +358 9 310 73167 (ring)

  • E-postadress: E-postadress har inte meddelats

  • Hemsida (ny flik)

  • Öppettider: Öppen.

  • Se vägen till det här stället (Ny flik. HRT-reseplaneraren är inte en tillgänglig tjänst)

Samtliga enheter för handikapparbete och arbets- och dagverksamhet för handikappade är öppna. Instruktioner gällande coronaviruset beaktas i verksamheten.

Om du har symtom på coronavirus och behöver råd om vad du ska göra, ring Helsingfors coronavirusrådgivning på 09 310 10024 (dagligen kl. 8-18). Via coronavirusrådgivningen kan du boka tid för ett coronavirustest. Vid behov kan du också hänvisas till en hälsostation för coronapatienter. Om ärendet inte kan vänta tills coronavirusrådgivningen öppnar eller om det är fråga om någon annan akut sjukdom, betjänar jourhjälpen på tfn 116 117.