Servicekarta

Inställningar

Vy med verksamhetsställen

HST, Helsingfors

Tjänst från kommunalt affärsverk. Källa: www.hel.fi

Kontaktuppgifter

  • Adress: Tavastvägen 86, 00550 Helsingfors

  • Telefonnummer: +358 9 310 1071 (ring)

  • E-postadress: Hkl@hel.fi

  • Hemsida (ny flik)

  • Öppettider: Öppettider har inte meddelats

  • Se vägen till det här stället (Ny flik. HRT-reseplaneraren är inte en tillgänglig tjänst)