Servicekarta

Inställningar

Vy med verksamhetsställen

Stadin ammattiopisto, Sturegatans enhet, hälsovård för studerande

Kommunal tjänst, Helsingfors. Källa: www.hel.fi

Kontaktuppgifter

  • Adress: Sturegatan 18-22, 00510 Helsingfors

  • Telefonnummer: +358 40 865 6014 (ring)

  • E-postadress: E-postadress har inte meddelats

  • Ingen hemsida har meddelats

  • Öppettider: Öppettider har inte meddelats

  • Se vägen till det här stället (Ny flik. HRT-reseplaneraren är inte en tillgänglig tjänst)

Om du har symtom på coronavirus och behöver råd om vad du ska göra, ring Helsingfors coronavirusrådgivning på 09 310 10024 (dagligen kl. 8-18). Via coronavirusrådgivningen kan du boka tid för ett coronavirustest. Vid behov kan du också hänvisas till en hälsostation för coronapatienter. Om ärendet inte kan vänta tills coronavirusrådgivningen öppnar eller om det är fråga om någon annan akut sjukdom, betjänar jourhjälpen på tfn 116 117.