Servicekarta

Inställningar

Vy med verksamhetsställen

Päiväkoti Kindergarten und Vorschule

Privat tjänst, Helsingfors. Källa: www.hel.fi

Kontaktuppgifter

  • Adress: Bernhardsgatan 4, 00130 Helsingfors

  • Telefonnummer: +358 9 6869 8517 (ring)

  • E-postadress: Leitung@deutcherkindergarten.fi

  • Hemsida (ny flik)

  • Öppettider: Öppettider har inte meddelats

  • Se vägen till det här stället (Ny flik. HRT-reseplaneraren är inte en tillgänglig tjänst)

E-tjänster

  • Ansökan om svenskspråkig småbarnspedagogik (ny flik)

  • Ansökan om småbarnspedagogik eller förskoleundervisning (ny flik)